STUDIO 2X2

Olimpiada Artystyczna

Identyfikacja

Opracowanie identyfikacji wizualnej projektu.

oa preview

Rozwiązanie:
Połączenie elementów klasycznej historii sztuki ze współczesnym językiem przekazu, trafiającym do młodych ludzi angażujących w się projekt.

Zakres prac:
Wykonaliśmy znak logo i akcydensy dla Stowarzyszenia oraz Olimpiady. Od trzech lat projektujemy plakaty i materiały informacyjne towarzyszące kolejnym edycjom Olimpiady.

Klient:
Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.
Olimpiada Artystyczna to interdyscyplinarny projekt edukacyjny adresowany zarówno do uczniów liceów ogólnokształcących, jak i średnich szkół artystycznych: muzycznych i plastycznych. Łączy wiedzę z takich dziedzin jak: historia i teoria sztuki, historia i teoria muzyki, historia powszechna i polska, ogólna historia kultury, historia literatury i obyczaju. Zakres wymaganej od uczestników wiedzy obejmuje kulturę artystyczną zaliczaną powszechnie do tzw. sztuki wysokiej.

olimpiada 3

olimpiada 4

olimpiada 7

olimpiada 9

olimpiada 8

olimpiada 10

olimpiada 5

olimpiada 6

Projekt:
Wojciech Staniewski
Maciej Bączkowski