STUDIO 2X2

Codzienność dawnej Francji

Publikacje

Zadanie:
Projekt graficzny okładki i makiety oraz skład publikacji. Codzienność dawnej Francji pod redakcją Michela Figeaca stanowi słownik różnotematycznych artykułów z zakresu historii społecznej, kultury, sztuki i techniki, etnologii oraz socjologii.

„(...)Dwudziestu pięciu autorów ponad dwustu haseł starało się odtworzyć realia wielu różnych dziedzin życia w dawnej Francji.”

Klient:
Książka wydana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie licencji wydawnictwa Armand Colin.

MG 6171

MG 6177

MG 6174

MG 6179

MG 6190

MG 6185

MG 6180